Informasjonskapsler (cookies) - Om bruken av informasjonskapsler på Inkpro.no

Informasjonskapsler (cookies) – Om bruken av informasjonskapsler på inkpro.no

Inkpro.no bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  • Teknisk funksjonalitet, herunder pålogging, slik at vi kan huske dine preferanser
  • Trafikkmåling, slik at vi vet hvor mange som besøker nettsiden vår, og etter felles bransjestandarder kan dokumentere dette overfor annonsører o.l.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen din om du besøker websiden vår igjen. Det lagres ingen personlige opplysninger i informasjonskapslene våre, og de kan ikke inneholde virus.

Hvor lang tid lagres informasjonskapsler

Informasjonskapsler slettes automatisk etter et visst antall måneder (kan variere), men fornyes ved hvert besøk på nettsiden.

Slik unngår du informasjonskapsler

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, som lar deg slette uønskede informasjonskapsler, angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. En veiledning til hvordan dette kan gjøres i de vanligste nettleserne finnes her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Det finnes også løsninger som er utviklet særskilt for at brukere skal få en oppdatert oversikt over informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer i nettleseren. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me.


Hva brukes informasjonskapsler til på inkpro.no?

Informasjonskapsler brukes til å føre statistikk over antall brukere og opplysninger om kjønn, alder, geografi og interesser for våre brukere, for å tilpasse innhold og annonsering etter dette.

  • Google Analytics (trafikkmåling):
    Websiden bruker informasjonskapsler fra Google Analytics til å måle trafikken på websiden.
    Du kan få hjelp til å sperre for informasjonskapsler fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Facebook, Twitter & Google+ (sosial deling):Inkpro.no benytter widgets fra sosiale tjenester som Facebook, Twitter, Google+ og Addthis til å gjøre deling og anbefaling av innhold mulig. Disse widgets vil i flere tilfeller også lagre egne informasjonskapsler.

Bruk af personopplysninger

Personopplysningene gis aldri videre til tredjepart uten at du selv uttrykkelig har gitt tillatelse til dette, og vi samler aldri inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltagelse i undersøkelser o.l. Opplysningene som samles inn er navn, adresse, postnummer, epostadresse, kjønn, alder, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner.

Personopplysningene brukes til å gjennomføre det kjøpet eller den servicen som opplysningene er innsamlet i forbindelse med. I tillegg brukes opplysningene til å få større kjennskap til deg og de andre brukerne av nettsiden. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologi, og visning av innhold og reklamer som er tilpasset dine interesser og hobbyer.


Kontakt angående personopplysninger

Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg hos inkpro.no, kan du rette henvendelse på kundeservice@inkpro.no. Er det feil i de registrerte dataene eller om du har andre innsigelser, kan du henvende deg samme sted for å få det rettet. Du har mulighet for å få innsikt i hvilke data som er registrert om deg og kan gjøre innsigelser mot en registrering i henhold til Personopplysningsloven.


Beskyttelse av personopplysninger

I følge personopplysningsloven skal de personlige opplysningene dine oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, og som er plassert under kontrollerte forhold. Sikkerhetsforanstaltningene våre kontrolleres løpende for å avgjøre om brukeropplysningene håndteres forsvarlig og i følge dine rettigheter som bruker. Vi kan ikke garantere 100% sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir derfor dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende, etter hvert som de formål de ble innsamlet til avsluttes.

Den raske utviklingen av internettet betyr at det kan bli nødvendig med endringer i måten vi behandler personopplysninger på. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre de nærværende retningslinjene for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for «sist oppdatert» nederst på siden. I tilfelle av vesentlige endringer, gir vi beskjed i form av en synlig meddelelse på websiden vår. 

I det omfang det behandles personopplysninger om deg har du i følge personopplysningsloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan kobles til deg. Dersom det viser seg at de opplysningene eller data som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage kan rettes til Datatilsynet. https://www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Kontakt-oss/Hvordan-kan-jeg-klage-til-Datatilsynet/